SDG cel 7: Czysta i dostępna energia

Cel 7: Zapewnienie wszystkim dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

W dzisiejszym świecie dostęp do energii jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym pokonywanie wyzwań i wykorzystywanie licznych możliwości. Energia jest niezbędna do wykonywania pracy, zapewnienia bezpieczeństwa, walki ze zmianami klimatycznymi, produkcji żywności oraz zwiększania krajowych dochodów. Cel 7 Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ma na celu zapewnienie powszechnego dostępu do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych.

Nowe możliwości gospodarcze

Powszechny dostęp do energii, poprawa efektywności energetycznej oraz rozpowszechnienie energii odnawialnej mogą przynieść wiele korzyści gospodarczych. Tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój gospodarczy oraz budowanie bardziej zrównoważonych i inkluzyjnych społeczności to tylko niektóre z nich. Dodatkowo, zwiększenie odporności na skutki zmian klimatycznych jest nieodzownym elementem zrównoważonego rozwoju.

Aktualne wyzwania

Obecnie około 3 miliardów ludzi nie ma dostępu do czystego paliwa do gotowania, co naraża ich na niebezpieczne poziomy zanieczyszczenia powietrza. Ponadto, nieco mniej niż 1 miliard ludzi nie ma dostępu do elektryczności, z czego 50% żyje w Afryce Subsaharyjskiej. Mimo postępów w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wodna, słoneczna i wiatrowa, problem ten jest daleki od rozwiązania.

Konieczne działania

Aby rozwiązać te problemy, należy:

 • Zwiększyć dostęp do czystych paliw i technologii.
 • Zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach, transporcie i przemyśle.
 • Zwiększyć publiczne i prywatne inwestycje w sektor energetyczny.
 • Wspierać innowacyjne modele biznesowe i regulacje sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi energetycznemu.

Cele do 2030 roku

 1. Zapewnienie powszechnego dostępu do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych.
 2. Znaczące zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym.
 3. Podwojenie wskaźnika wzrostu globalnej efektywności zużycia energii.
 4. Zwiększenie międzynarodowej współpracy w zakresie badań nad czystą energią oraz promowanie inwestycji w infrastrukturę energetyczną.
 5. Rozbudowa infrastruktury i modernizacja technologii umożliwiających dostęp do nowoczesnych usług energetycznych w krajach rozwijających się.

Fakty

 • 13% ludności świata nadal nie ma dostępu do nowoczesnej energii elektrycznej.
 • 3 miliardy ludzi zależą od węgla, drewna i odpadów pochodzenia zwierzęcego do gotowania i ogrzewania.
 • Energia jest główną przyczyną zmian klimatycznych, odpowiadając za około 60% światowej emisji gazów cieplarnianych.
 • W 2012 roku, zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem paliw opałowych spowodowało 4,3 mln zgonów, z czego 60% przypadków dotyczyło kobiet i dziewcząt.
 • W 2015 roku udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii osiągnął 17,5%.

Aby dowiedzieć się o innych celach Agendy 2030 (SDG) zapoznaj się z wpisem o Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG).