Regulamin

Regulamin Strony Internetowej EkoZmiana.eu

§ 1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej EkoZmiana.eu.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ekozmiana.eu/Regulaminy.
Korzystanie z witryny internetowej EkoZmiana.eu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny EkoZmiana.eu jest Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, z siedzibą pod adresem Żeromskiego 51, 26-600 Radom.
Dane kontaktowe administratora danych:
Adres e-mail: [kontakt@ekozmiana.eu]
Numer telefonu: [+48 330 87 82]

§ 2 Korzystanie z Witryny

Korzystanie z witryny internetowej EkoZmiana.eu jest darmowe i dostępne dla wszystkich użytkowników.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z witryny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami moralności.
Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby naruszać prywatność innych użytkowników lub prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu witryny.
Zabrania się dostarczania i publikowania treści o charakterze nielegalnym, obraźliwym, dyskryminującym lub naruszającym prawa autorskie.
Administratorzy zastrzegają sobie prawo do blokowania dostępu do witryny użytkownikom, którzy naruszają postanowienia regulaminu.

§ 3 Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem witryny EkoZmiana.eu są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z polityką prywatności dostępną na witrynie.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności witryny.

§ 4 Prawa Autorskie

Wszelkie treści publikowane na witrynie EkoZmiana.eu, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie treści zamieszczonych na witrynie bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

§ 5 Postanowienia Końcowe

Administracja witryny EkoZmiana.eu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
Zmiany regulaminu wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na witrynie.
Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z witryny EkoZmiana.eu będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2023.
Serdecznie dziękujemy za korzystanie z witryny EkoZmiana.eu i przestrzeganie postanowień regulaminu.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego