Deklaracja dostępności to dokument informujący użytkowników o zgodności strony internetowej z wytycznymi dotyczącymi dostępności cyfrowej. W trosce o zapewnienie dostępu do treści dla wszystkich użytkowników, nasza strona internetowa spełnia standardy WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w zakresie dostępności.

Oświadczenie o Dostępności

  1. Zgodność ze standardem WCAG: Strona internetowa została zaprojektowana i zaimplementowana zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA. Wytyczne te określają wymagania dotyczące dostępności treści dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym dla osób niewidomych, niedowidzących, osób z niepełnosprawnością ruchową i innych grup.
  2. Dostępność multimediów: Wszystkie multimedia zamieszczone na stronie, takie jak wideo i dźwięk, posiadają alternatywne opisy lub napisy, co umożliwia osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności dostęp do tych treści.
  3. Nawigacja: Nawigacja na stronie jest spójna i przejrzysta. Każda strona zawiera spis treści, a linki są odpowiednio opisane.
  4. Zgodność z różnymi urządzeniami: Strona jest responsywna, co oznacza, że dostosowuje się do różnych urządzeń i rozmiarów ekranów, co ułatwia korzystanie z niej na smartfonach, tabletach i komputerach.
  5. Wsparcie dla technologii wspomagających: Strona internetowa jest dostosowana do pracy z oprogramowaniem i technologią wspomagającą, taką jak czytniki ekranowe.
  6. Dostępność treści multimedialnych: Wszystkie treści multimedialne są dostępne dla osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku.
  7. Poprawki i Aktualizacje: Nasza strona internetowa jest systematycznie monitorowana i aktualizowana, aby utrzymać wysoki poziom dostępności.

Twoja Opinia Jest Dla Nas Ważna

Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie dostępności naszej strony internetowej. Jeśli napotkasz na jakiekolwiek trudności w dostępie do treści lub masz sugestie dotyczące poprawy dostępności, prosimy o kontakt. Twoja opinia jest dla nas niezwykle ważna i pomoże nam zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników.

Kontakt Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz uwagi dotyczące dostępności naszej strony internetowej, prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i uwagi.

Adres e-mail: kontakt@ekozmiana

Numer telefonu: + 48 330 87 82

Deklarację dostępności przygotowano na podstawie Wytycznych WCAG 2.1 poziom AA. Ostatnia aktualizacja: 31.08.2023