Raport „EkoZmiana – Mazowieckie PES na zielonej drodze”

RAPORT

opracowany w ramach projektu

,,EkoZmiana – Mazowieckie PES na zielonej drodze”

realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”

w ramach zadania publicznego sfinansowanego ze środków z budżetu Województwa

Mazowieckiego w obszarze,, Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”,

zadanie pn. ,,Zielona ekonomia społeczna”

 

Opracował:
dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski

 

Plik do pobrania:

Raport