Tryb_izolacji-min

Zielona ekonomia społeczna

Celem głównym projektu jest podniesienie  wśród 150 mazowieckich Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) specjalistycznej, praktycznej wiedzy z obszaru ochrony środowiska naturalnego, transformacji energetycznej i zapobiegania negatywnym zmianom klmatu …

Cel Projektu

Program Zielonej Ekonomii Społecznej

Zadanie dotyczy uzyskania wiedzy przez mazowieckie podmioty ekonomii społecznej w zakresie:

Poznaj Nas

Zespół

jagielski

Wojciech Jagielski

Prezes zarządu

kszczotek

Aneta Kszczotek-Dwórnik

Wiceprezes zarządu

kobieta_ekozmiana

Agnieszka Caban

Specjalista ds. informacji i promocji i upowszechniania ekozmiany

giedyk

Karolina Giedyk

Kierownik Projektu

JW

dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski

Konsultant naukowo-techniczny

karlikowski

Michał Karlikowski

Trener/Doradca ds PES

zdjęcie Komorek

Michał Komorek

Trener/Doradca ds PES

Co To Jest PES

Podmioty ekonomii społecznej

Definicja podmiotów ekonomii społecznej (PES) zawarta jest w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.Tym samym podmiotem ekonomii społecznej jest:spółdzielnia socjalna, warsztat terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej, spółdzielnia pracy, w tym spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych, oraz spółdzielnia produkcji rolnej, organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje Pozarządowe

oraz podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie

Spółdzielenie

socialne, pracy, w tym spółdzielenie inwalidów, niewidomych oraz produkcji rolnej

Przedsiębiorstwa 
Społeczne

podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego

Jednostki Reintegracyjne

reintegracyjne tj. takie, których głównym działaniem jest reintegracja społeczna
i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Organizacje Pozarządowe

Spółdzielnie

Przedsiębiorstwa 
Społeczne

Jednostki Reintegracyjne

oraz podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie

socialne, pracy, w tym spółdzielenie inwalidów, niewidomych oraz produkcji rolnej

podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego

reintegracyjne tj. takie, których głównym działaniem jest reintegracja społeczna
i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

0
Szkoleń dla PES
0
Doradztw dla PES
0
Strategii dla PES
0
Szkoleń dla PES
0
Doradztw dla PES
0
Strategii dla PES

Blog

Bądź Na Bieżąco Aktualności Projektu

Blog

Bądź Na Bieżąco Aktualności Projektu

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytania? napisz do nas

Przeprowadzając ankiety u naszych słuchaczy, zauważyliśmy potrzebę odpowiedzenia na 3 najważniejsze pytania, oto one:

Lorem Ipsum is simply is dumi omy is text Loremo Ipsum is simply is out no our o dummy text.Lorem Ipsum is simplyLorem Ipsum is simply is dumi omy is text Loremo

Lorem Ipsum is simply is dumi omy is text Loremo Ipsum is simply is out no our o dummy text.Lorem Ipsum is simplyLorem Ipsum is simply is dumi omy is text Loremo

Lorem Ipsum is simply is dumi omy is text Loremo Ipsum is simply is out no our o dummy text.Lorem Ipsum is simplyLorem Ipsum is simply is dumi omy is text Loremo

Po co nam ekologia?

Ekologia jest ważna ponieważ zdecydowanie wzbogaca nasz istniejący świat wokół i jest niezbędna dla ludzkiego dobrobytu i powodzenia. Dzięki niej mamy nową oraz przydatną wiedzę na temat relacji między człowiekiem, a przyrodą. Co tak naprawdę jest potrzebne i kluczowe do między innymi: utrzymania i zachowania czystej wody oraz powietrza, produkcji żywności, podtrzymania bioróżnorodności w ciągle zmieniającym się klimacie na naszej planecie. To główne powody dlaczego ekologia jest ważna.

Galeria

Zdjęcia I Ważne Dokumenty

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego