Materiały edukacyjno-szkoleniowe

Materiały edukacyjne opracowane na potrzeby prowadzenia szkoleń z projektu EkoZmiana – Mazowieckie PES na zielonej drodze. Autorem specjalistycznej wiedzy jest nasz konsultant naukowo – techniczny dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski.

Dobre praktyki w gospodarce o obiegu zamkniętym – przypadki wzorcowe

W artykule przedstawiono trzy przypadki działań społeczności i przedsiębiorców, zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu za-mkniętym. Zaprezentowane przypadki można uznać za wzorcowe ze względu ich charakter oraz efekty i zasięg oddziaływania.

Słowa kluczowe: gospodarka obiegu zamkniętego, akcje społeczne

Wstęp
Podstawowym działaniem dającym szansę skutecznego wprowadzenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym jest świadomość społeczna konieczności i aktualności podjęcia takich czynów. Najlepszym sposobem uzyskania takiego efektu jest podjęcie działań przez społeczności i przedsiębiorców mające na celu wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Poniżej przedstawiono przykłady trzech wzorcowych działań o takim charakterze.

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Zgodnie z filozofią GOZ Grupa L’Oréal, L’Oréal Warsaw Plant zdecydowała się na realizację budowy Stacji Recyklingu Wody (WRS). Celem jest odzysk wody na poziomie 46%, co daje firmie możliwość zmniejszenia poboru wody miejskiej o mniej więcej 6 tys. m3 miesięcznie.

Rys. 1. Stacja recyclingu wody grupy L’Oréal (źródło: domena publiczna).

W Zakładzie Separacji Popiołów firmy Lafarge oczyszczane są popioły powstające podczas spalania węgla i przekształca się je w dwa rodzaje produktów, które wprowadzane są ponownie do obie-gu. Inwestycja realizuje w pełni założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Powstałe w ten sposób ProAsh® i paliwo High Carbon (HiCarbon) mają szerokie zastosowanie w różnych segmentach gospodarki, między innymi w przemyśle i sektorze budowlanym. Praktyka realizowana jest we współpracy z Termika S.A.

Rys. 2. Betoniarka firmy Lafarge z „zielonym betonem” (źródło: domena publiczna).

Kampania informacyjna „PRZYDA SIĘ” realizowana przez IKEA Retail Polska we współpracy z agencją kreatywną Must Be Loud. Kampania, oparta na wnioskach z przeprowadzonej analizy, dotarła do znacznej liczby odbiorców.
Założenia kampanii:
– pozycjonowanie firmy działającej w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, promującej zrównoważoną konsumpcję i zasady GOZ,
– osiągnięcie dwukrotnie większej liczby publikacji mediowych w stosunku do średniej uzyskanej przed projektem,
– wygenerowanie w mediach społecznościowych naturalnego zainteresowania przy zachowaniu minimalnej inwestycji w płatne formaty mediowe.

Rys. 3. Przykładowe artykuły z akcji (źródło: domena publiczna).

Autor:
dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski – Uniwersytet Radomski, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki.