Szkolenie EkoZmiana

Rozpoczęliśmy cykl szkoleń z obszaru EkoZmiana – mazowieckie PES na zielonej drodze w Ostrołęce.

Na szkoleniach przekazywany jest pakiet wiedzy z zakresu wdrożenia ekologicznych zmian. Nie brakuje inspirujących rozmów oraz wymiany doświadczeń. Cieszy nas fakt, iż kolejny raz możemy doświadczyć, jak ekologia staje się coraz bardziej istotnym elementem naszego życia.

Głównym celem Programu Zielonej Ekonomii Społecznej jest podniesienie praktycznej wiedzy z zakresu:

⇒ ochrony środowiska naturalnego,

⇒ transformacji energetycznej,

⇒ zapobiegania negatywnym zmianom klimatu.

Nasza inicjatywa skupia się na wsparciu PES na Mazowszu, by razem tworzyć przyszłość, w której ekologia i zrównoważony rozwój odgrywają kluczową rolę. 

Już niedługo odwiedzimy nowe lokalizacje i przekażemy pakiet cennych informacji. Zachęcamy kolejne podmioty ekonomii społecznej do dołączenia do „zielonej drogi”! 🌞🌍

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #MCPS #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #SRCP