Spotkanie informacyjne w Gminie Cegłów

Dziękujemy Gminie Cegłów za zaproszenie, Gmina Cegłów to już Zielona Gmina. Nie spoczywa jednak na laurach i dąży do dalszego poszerzania wiedzy, propagowania ekologicznych rozwiązań. Tym razem dzięki naszemu projektowi wśród Podmiotów Ekonomii Społecznej.