Szkolenie Radom

Nie możemy się powstrzymać od podzielenia się entuzjastycznymi wieściami! Przed nami pierwsze szkolenie grupowe w ramach projektu EKOzmiana dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, a emocje sięgają zenitu! 🙏💪👍

Cieszymy się niezmiernie, widząc ilość zdobytej wiedzy z zakresu EKO. Wasze zaangażowanie i aktywny udział podczas tych szkoleń są inspirujące i pełne energii. To wyraz waszej determinacji, by nie tylko pozyskać wiedzę, ale także wdrażać ją w praktyce.

Gratulacje dla uczestników! Wasza gotowość do pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności jest prawdziwym motorem zmiany. Wasze opinie i zwroty informacji są dla nas bezcenne. Potwierdzają one, że nasze wysiłki mają sens i pokazują, że takie inicjatywy są niezwykle potrzebne.

Razem budujemy przyszłość, w której ekologia jest kluczowym elementem. Dziękujemy Wam za udział w tym ważnym procesie i za to, że potwierdzacie, że EKO to nie tylko hasło, to styl życia! 🍀🌳🌺🌞

#EKOzmiana #PodmiotyEkonomiiSpołecznej #ZrównoważonyRozwój #WiedzaIEkologia #ZmianaNaLepsze