Blog

Spotkanie Informacyjne

Forum 3 sektora

W wielu krajach trzeci sektor odgrywa istotną rolę w uzupełnianiu działań sektora publicznego i prywatnego. Organizacje trzeciego sektora mogą skupiać się na rozwiązaniu różnorodnych problemów społecznych oraz wspierać innowacje i rozwój społeczności lokalnych.

PRZECZYTAJ WPIS +

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego